Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Kasvusuunnitelma – kartta yrityksen arvon kasvattamiseen

Kasvu ymmärretään yleensä liiketoiminnan kasvuksi. Se näkyy suurempana liikevaihtona ja toivottavasti myös parempana tuloksena. Kasvua on suunniteltava, se on rahoitettava ja sitä on johdettava. Kasvusuunnitelma ulottuu yleensä usealle tilikaudelle, joten kysymys on yhtiön kannalta merkittävästä hankkeesta, jolle on saatava osakkeenomistajien hyväksyntä.

Kasvun suunnittelu

Joku sanoo, että kasvun suunnittelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa yrityksen nykytilanne. Toinen taas väittää, että tavoitteet on asetettava markkinoiden suoman potentiaalin, ei yrityksen nykytilanteen perusteella. Niin tai näin, on ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelun pohjana oleva tiedot liiketoimintaympäristöstä ovat oikeita, olivatpa ne sitten saatu markkinatutkimuksesta tai itse kilpailijoita ja asiakkaita tarkkailemalla.

Kasvusuunnitelman tulee kertoa, minkälaista kasvua tavoitellaan, mistä, miten ja milloin kasvu syntyy, minkälaisia toimenpiteitä sen aikaansaaminen vaatii sekä paljonko pääomaa kasvu vaatii ja mistä tämä pääoma saadaan.

Suunnittelua ei kannata pitkittää liikaa: on palkitsevampaa päivittää suunnitelmaa kuin pyrkiä kerralla täydelliseen. Kun lähtötiedot on saatu, muutama viikko riittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman laatimiseen, varsinkin jos hyödynnetään ulkopuolista ammattilaista, joka auttaa prosessin läpiviennissä ja suunnitelman kirjaamisessa.

Kasvun rahoittaminen

Hyvä suunnitelma on kasvun rahoittamisen lähtökohta, oli rahoittajana sitten julkinen taho, pankki, pääomasijoittaja tai näiden yhdistelmä. Rahoitus kannattaa jakaa useaan dimensioon: oma pääoma ja vieras pääoma, osakkailta ja ulkopuolelta tuleva, yksityinen ja julkinen. Näiden yhdistelmästä löytyy lopulta yhtiön kasvun rahoitukseen toteuttamiskelpoisin yhdistelmä.

Tärkeää on myös rahoituksen ajoittaminen: kaikkea rahaa ei varmaan tarvita samalla kertaa. Rahoitustarpeen jakaminen useammalle vuodelle lisää uskottavuutta, helpottaa rahoituksen saantia ja todennäköisesti myös alentaa rahoituksesta aiheutuvia kustannuksia.

Kasvun johtaminen

Yhtiön tavoitteiden ja toiminnan on oltava sopusoinnussa omistajien tahdon kanssa. Kasvun johtamisen on siis perustuttava omistajastrategiaan, siihen yhteiseen tahtoon, johon kaikki osakkaat sitoutuvat.

Kasvusuunnitelman toimeenpanon ohjaus ja valvonta on hallituksen tehtävä ja toimeenpano on operatiivisen johdon vastuulla. Kasvusuunnitelman seuranta kannattaa ottaa hallituksen vakioasialistalle ja jalkautusta tulee käsitellä johtoryhmässä. Hyvä johtaminen varmistaa, että kasvusuunnitelma tulee vietyä käytäntöön ja nostaa siten yrityksen arvoa.

Kirjoittaja Seppo Sneck on senior advisor Corporate Finance -tiimissä.