Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Tehokas kassanhallinta tukee kannattavaa kasvua

Tehokas kassanhallinta tukee kannattavaa kasvua

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yhä useampi yritys on ajautunut maksuvaikeuksiin. Uusilla ja voimakkaasti kasvavilla yrityksillä maksuvaikeudet ovat enemminkin sääntö kuin poikkeus. Yrityksen on tärkeää säilyttää päivittäinen maksuvalmius kaikissa tilanteissa. Toisaalta yhtä tärkeää on varojen sijoittaminen kannattavasti. Kassanhallinnassa onkin kyse hyvin yksinkertaisista asioista

Yrityksen päivittäisen maksuvalmiuden säilyttäminen on tärkeää kaikissa tilanteissa. Miten saada raha taloon nopeasti ja sijoittaa saatu raha tuottavasti eteenpäin?

Yrityksen päivittäisen maksuvalmiuden säilyttäminen on tärkeää kaikissa tilanteissa. Miten saada raha taloon nopeasti ja sijoittaa saatu raha tuottavasti eteenpäin? Tavoitteena on saada raha yritykseen mahdollisimman nopeasti ja toisaalta sijoittaa saatu raha tuottavasti eteenpäin. On myös tärkeää käyttää vierasta pääomaa optimaalisella tavalla.

Kassanhallintaa voidaan tehostaa usealla eri tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään nykytila-analyysi yrityksen prosesseista. Analyysissä selvitetään ovatko esimerkiksi yrityksen laskutus- ja perintäprosessit nykyaikaiset ja toimivat. Yritys voi käyttää suhteellisen lyhyttä maksuehtoa myyntilaskuissaan. On kuitenkin huomioitava myös kuinka kauan itse laskutusprosessi kestää. Usein yrityksessä laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Tällöin asiakas on voinut saada kuukauden maksuaikaa ennen kuin myyntilaskua on edes tehty. Toisaalta ongelmat laskutusprosessissa voivat johtaa siihen, että myytyjä tavaroita tai palveluita jää kokonaan laskuttamatta. Toimiva luotonhallinta on myös olennainen osa tehokasta kassanhallintaa. Myyntisaamisten nopea perintä pienentää myyntisaamisten kiertoaikaa ja vähentää luottotappioriskiä. Perimättä jääneet viivästyskorot ja perintämaksut voivat usein olla huomattavia.

Yrityksen prosesseista tehty nykytila-analyysi auttaa kassanhallinnan tehostamisessa.

Nykytila-analyysissä selvitetään yrityksen ostovelkojen kiertoaika. Yrityksen kannattaa pyrkiä kasvattamaan ostovelkojen kiertoaikaa rahavarojen lisäämiseksi sekä samanaikaisesti hyödyntää lyhyeen maksuaikaan liittyvät käteisalennukset. Yrityksen ostolaskujen käsittelyprosessin tehokkuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Käsittelyprosessin hitaus voi esimerkiksi estää käteisalennusten optimaalisen hyödyntämisen sekä johtaa turhiin viivästysmaksuihin.

Rahoitusbudjetti on osa yrityksen kassanhallintaa. Rahoitusbudjetissa ennakoidaan yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin rahatarpeet. Budjetin perusteella yritys voi varautua vieraan pääoman tarpeisiin. Toisaalta yritys voi myös sijoittaa ylimääräiset rahavarat mahdollisimman tehokkaasti.

”Tehokas kassanhallinta on kannattavan yrityksen kivijalka. Sen tulisikin olla olennainen osa jokaisen yrityksen taloushallinnon prosesseja.”

Tehokas kassanhallinta on kannattavan yrityksen kivijalka. Sen tulisikin olla olennainen osa jokaisen yrityksen taloushallinnon prosesseja. Kehittäessäsi yrityksen kassanhallintaa asiantuntijamme ovat käytettävissäsi. Haluamme olla tukemassa yrityksesi kehitystä.

KTM Sanna Vähäkömi työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.