Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

3 tilannetta, jolloin on syytä siirtää katse yritys- ja omistusrakenteeseen

Yritystoiminta vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Perheyrittäjällä päämääränä voi tällöin olla yrityksen turvallinen siirtäminen hyväkuntoisena seuraavalle sukupolvelle. Toisella yrittäjällä tavoitteena voi olla vakaan toimeentulon saaminen yrityksestä ja sen myynti yrittäjäuran loppupuolella. Kolmas yrittäjä voi olla ns. sarjayrittäjä, joka ponnistaa yrityksiksi uusia ideoita pyrkien kasvattamaan yrityksen myyntikuntoiseksi usein nopeallakin tahdilla. Yrittäjä- ja yritystyyppejä on luonnollisesti vielä lukuisia muita, mutta yhteistä on tietysti menestymisen tavoittelu.

Vakaa maailma olisi jokaisen yrityksen kehityksen kannalta yleensä ihanteellinen olotila. Mutta maailman tilanne voi nopeasti muuttua. Myös yrittämisen ja yrityksen omistamiseen liittyvät tavoitteet voivat hyvinkin ripeästi muuttua, jos siitä luopumiseen tuleekin yllättäen suuri taloudellinen kannustin yrityksen ostamisen kiinnostuneen tahon ilmannuttua yritykseen.

Kaikkeen ei voi varautua etukäteen, mutta ”pelimerkkien” selvittäminen ja hyvien sellaisten varmistaminen hyvissä ajoin etukäteen on usein hyvinkin järkevää. Toki on selvää, että joskus on tehtävä yritystoiminnan aikana sellaisia nopeita päätöksiä, joihin ei pitkä tähtäimen suunnitelmissa ollut varautunut. Esimerkiksi yrityksen toimitilan varmistaminen voi olla tällainen toimi, mutta suunnitelmilla on mahdollista luoda askelmerkit tällaisellekin tilanteelle etukäteen.

Seuraavaksi esittelen kolme yleistä tilannetta, jolloin kannattaa kiinnittää huomiota yritys- ja omistusrakenteeseen sekä milloin tämä kannattaa viimeistään tehdä. Tilanteet ovat yrityskauppaan valmistautuminen, varallisuuden karttuminen yritykseen ja sukupolvenvaihdos.

1. Yrityskauppaan valmistautuminen

Yrityskauppa on monelle yrittäjälle sekä henkisesti että taloudellisesti todella iso asia. Kauppatilanteita voi olla tosiaan monenlaisia: esimerkiksi yllättäviä rahakkaan ostajaehdokkaan ilmaantumisia tai pitkän päivätyön jälkeen eläkkeelle jäämisen vuoksi yrityksestä luopumisia.

Myös yritykset voivat olla taserakenteeltaan erilaisia. Tase voi olla hoikka sisältäen vain liiketoiminnalle välttämättömät varat. Se voi olla myös paksu, jos sinne on vuosikymmenien varrella kertynyt erilaista omaisuutta, myös liiketoimintaan liittymätöntä omaisuutta ja pullea kassa. Tällainen taserakenne voi olla hankala nopeasti ilmaantuneessa myyntitilanteessa: ostaja ei halua yleensä ostaa yhtiötä, jolla on runsaasti liiketoimintaan liittymätöntä omaisuutta. Kauppaa voi hidastaa myös se, että yhtiö omistaa toimitilansa, koska ostaja ei useinkaan halua omistaa sellaista omaisuutta. Pullea kassa aiheuttaa usein ongelmia, koska ostaja ei halua maksaa kauppahintaa rahasta. Kaupanteolla on usein niin kiire, ettei yritysjärjestelytoimia ehdi enää tehdä, jolloin seurauksena voi olla verotuksellisesti raskas osingonjako.

Yrityskauppaan perusteellinen valmistautuminen edellyttää usein hyvissä ajoin tehtävää yritys- ja omistusrakenteen kartoitusta. Siinä selvitetään, mitä toimintaa ja varallisuutta on järkevää pitää liiketoimintayhtiössä, onko järkevää olla erillinen toimitilayhtiö ja sijoitusyhtiö jne. Vaikka kauppaa ei olisikaan näköpiirissä, tällainen kartoitus on yleensä järkevä toimi pitkäjänteisessä ja suunnitelmallisessa yritystoiminnassa. Varsinkin, jos kauppamahdollisuus onkin yllättävä, kaikkien munien samassa korissa oleminen voi aiheuttaa taloudellisesti raskaita toimia ennen kaupan toteuttamista, kun järjestelytoimiin ei ole aikaa.

2. Varallisuuden karttuminen yritykseen

Yritys- ja omistusrakenteen kartoitus on usein järkevää tehdä, kun yritykseen alkaa kertyä erilaista liike- ja muuta varallisuutta. Tällainen tilanne voi tulla vastaan säästeliään yrittäjän tapauksissa, kun liiketoiminnan tuotot jätetään pääosin yritykseen, jolloin sinne kertyy myös erilaista sijoitusvarallisuutta yms. Kartoituksen avulla voidaan toteuttaa järkevä ja suunniteltu liikevarallisuuden hajauttaminen, mikä helpottaa mahdollisen yrityskaupan tekemistä, vaikka se tulisikin yllättäen.

3. Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdos on yrittäjälle usein suuri ponnistus: on kyettävä luopumaan rakkaasta yrityksestä sekä henkisesti että taloudellisesti. Vaihdoksen hyvä suunnittelu ja toteutus voi vaatia vuosien tai jopa vuosikymmenien ajan. Yrittäjän perillisetkään eivät välttämättä ole samasta puusta: yksi haluaa jatkaa tiettyä liiketoiminnan haaraa, toinen toista ja kolmas haluaa tehdä muuta, mutta kuitenkin jollakin tavalla nauttia vanhemman tai vanhempien rakentamasta varallisuudesta. Kaikkia olisi kuitenkin kohdeltava tasapuolisesti. Perusteellinen ja hyvissä ajoin tehty yritys- ja omistusrakenteen kartoitus helpottaa tekemään avustavia toimia, esimerkiksi erilaisia yritysjärjestelyitä, jouhevan vaihdoksen toteuttamiseksi.

Valmistautuminen niin ennalta tiedettyyn kuin tuntemattomaan kannattaa

Yritys- ja omistusrakenteen kartoitus on järkevää tehdä, kun yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos taikka muu merkittävä muutos on näköpiirissä. Sen avulla voi hallitusti ja ajan kanssa miettiä ja toteuttaa mielekkäitä järjestelytoimia ennen muutoksen toteutumista. Mutta kartoitus voi olla järkevä toimi, vaikka mitään suurta muutosta ei olekaan lähitulevaisuudessa tiedossa, koska yllättäviä tilanteita tai mahdollisuuksia voi ilmaantua nopeastikin. Sen on viime aikojen tapahtumat maailmalla opettaneet.

Jos pohdit, onko yritys- ja omistusrakenteesi ihanteellinen tulevaisuuden suunnitelmiasi ajatellen, ota rohkeasti yhteyttä ja selvitetään asia esimerkiksi Yhtiörakenteen kartoitus -palvelumme avulla.

Markku Järvenoja

Senior Manager

040 5006 658