Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityskauppojen markkinakatsaus

Yrityskauppamarkkinoilla eletään varsin mielenkiintoisia aikoja, ja onkin turha väittää, etteikö vuosi 2023 startattaisi haastavista asetelmista. Edeltävä vuosi 2022 tullaan muistamaan yrityskaupparintamalla sopeutumisen vuotena, sillä haasteita aiheuttivat geopoliittiset riskit, energiakriisi, kasvava inflaatio sekä kamppailu korkotason nousun kanssa.

Kokonaisuudessaan 2022 toteutuneiden yrityskauppojen määrä laski selvästi vuodesta 2021, joka puolestaan muistetaan usealla mittarilla mitattuna ennätyksellisen hyvänä vuotena. Yrityskauppamarkkinat säilyivät vahvan vuoden jälkeen varsin stabiilissa tilassa, sillä yrityskauppoja toteutettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana varsin tasaiseen tahtiin. Globaalit haasteet alkoivat näkyä yrityskaupoissa vuoden edetessä ja laskusuhdanne voimistuikin viimeisen kvartaalin aikana, jolloin epävarmuustekijät saivat ostajat vetäytymään etenkin pk-sektorin yritysten ympäriltä. Tosin vuonna 2022 yrityskauppojen transaktiovolyymi tippui huomattavasti enemmän kuin euromääräisesti mitattu transaktiovolyymi. Tästä voikin vetää johtopäätöksen, että pienempien yhtiöiden transaktiomäärät ovat laskeneet suhteessa enemmän.

Näkymät yrityskauppojen ympärillä ovat haasteellisia ja kahden turbulenssivuoden jälkeen odotettavissa on edeltäjiään rauhallisempi kauppavuosi 2023. Vaikka geopoliittisten riskien vaikutus yrityskauppoihin oli lopulta pelättyä vähäisempi, on kasvava korkotaso yhdessä inflaation kanssa yrityskauppoja kiusaava haaste. Inflaation kasvu vaikuttaa merkittävästi yritysten hinnoittelupotentiaaliin, minkä lisäksi korkotason nousu heijastuu suoraan yritysten ostohalukkuuteen sekä saatavissa olevan rahoituksen määrään ja sen hintaan.

2022 alkanut matalasuhdanne tulee arviomme mukaan heijastumaan yrityskauppoihin vielä 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta alkuvuodesta tehdyt havainnot vaikuttavat lupauksia herättäviltä. Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko tulee olemaan yrityskauppamarkkinoilla haastava, mutta havaintojemme perusteella kysyntä alkaa elpymään jälkimmäisen puoliskon aikana kohti totuttua tasoa.

Toimialakohtainen kiinnostavuus

Matalasuhdanteesta huolimatta, tietyt toimialat ovat säilyttäneet arvonsa pääomasijoittajien sekä teollisten ostajien silmissä. Vuoden 2022 haasteet koettelivat etenkin tiettyjä toimialoja kovalla kädellä, mutta esimerkiksi teollisuuteen ja asiantuntija- sekä kuluttajapalveluihin keskittyvät yritykset ovat yrityskauppamarkkinoilla varsin kiinnostavia ostokohteita. Edellä mainituilla sektoreilla toteutuneiden yrityskauppojen määrä nousi vuodesta 2021 noin +16 %, jota voidaan pitää merkittävänä kasvuna, kun otetaan huomioon 2022 loppuvuoden hankala taloustilanne.

Kyseisiä toimialoja kohtaan kasvanut kiinnostus näkyi etenkin kansainvälisten ostajien määrässä, sillä cross-border yrityskauppojen määrä kasvoi lähes +37 % vuodentakaisesta. Kotimaan sisällä tapahtuvien kauppojen kasvu merkittävimpien toimialojen sisällä oli maltillista, sillä kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin +7 %. Näkemyksemme mukaan nähty kehitys tulee jatkumaan, ja ulkomaisten toimijoiden aktiivisuus tulee vauhdittamaan kotimaista yrityskauppamarkkinaa myös tulevaisuudessa.

Yrityskauppaprosessi ja siihen valmistautuminen

Yleisin virhe yrityskauppaprosessin toteutuksessa on aloituksen viivästyttäminen. Itse kauppaprosessin keskimääräisenä kestona voidaan pitää noin yhdeksää kuukautta ja lisäksi on tyypillistä noin 2–5 vuoden mittainen sitoutumisaika uudessa yhtiössä. Yrityskauppaprosessin valmisteluvaiheen merkitystäkään ei kannata väheksyä.

Yrityksen laittaminen myyntiin vaatii monipuolista hallinnollista sekä veroteknistä osaamista ja suunnittelua. Yrityskaupan valmistelu on osa kokonaisvaltaista prosessia, joka näkyy suoraan yrityksestä saatavana kauppahintana sekä yrityskauppaprosessia nopeuttavana tekijänä. Mikäli yrityksen myynti- tai ostotoimeksianto on ollut mielessä, on valmistelut syytä aloittaa viivyttelemättä.

TietoAkseli Corporate Financen tiimi sekä vero- ja yhtiöoikeudelliset asiantuntijat avustavat asiakasta yrityskaupan kaikissa vaiheissa, pitkällä kokemuksella sekä laajalla ammattitaidolla. Mikäli haluat perehtyä myytävyyteen vaikuttaviin yksityiskohtiin tarkemmin, olemme laatineet avuksesi kattavan yritysmyynnin muistilistan.

Lataa muistilista

Blogin ovat kirjoittaneet Tommi Taimisto ja Juuso Jokinen, jotka toimivat Corporate Finance -tiimissä analyytikoina.

Tommi Taimisto

Manager, Corporate Finance -palvelut

010 3472 473

Juuso Jokinen

Manager, Corporate Finance -palvelut

010 3472 407

 


Pohditko yrityskauppaa tai muuta yritysjärjestelyä?

Tutustu palveluihimme tai ota yhteyttä ja jutellaan aiheesta lisää.

Soita 010 3472 898   Lähetä sähköpostia