Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä, ja sen saavuttaminen

Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä ja sen saavuttaminen

Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä, ja sen saavuttaminen”Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhtenäiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.” – Katzenbach & Smith (1993)

Katzenbachin ja Smithin määritelmä voi ensialkuun tuntua aika vaikealta tai jopa mahdottomalta. Taustalla on kuitenkin pitkän linjan tutkimustietoa ja jokainen määritelmän kuudesta kohdasta on perusteltavissa.

Pieni ryhmä

Pienen ryhmän ylivoima tulee esiin viestinnän ja kommunikoinnin helppoudessa. Vaikka esimerkiksi avioparin välinen viestintä välillä tökkiikin, on pienen yksikön kuitenkin helpompi kommunikoida keskenään kuin satojen ihmisten. Toinen merkittävä etu pienessä ryhmässä on avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen. On helpompi tutustua ja luottaa kymmeneen ihmiseen kuin satoihin.

Toisianne täydentäviä taitoja

Ihmiset ovat erilaisia, ja myös tiimin tulisi sisältää erilaisia ihmisiä. Toiset ovat toiminnan ihmisiä, jotka käyvät samantien asioiden kimppuun, kun taas toiset haluavat ensin tuumata kaikki vaihtoehdot ja punnita lopulta parhaat ratkaisut. Jotkut ovat asioiden sijaan kiinnostuneempia ihmisten välisistä suhteista ja haluavat pitää niistä huolta. Toiminta-, ajattelu- ja ihmisorientoituneita kaikkia tarvitaan tiimissä. Jokaiselle on myös annettava tilaa kehittyä omalla vahvalla alueellaan, ei voida pelata vain toimintaorientoituneiden mekaniikalla.

Yhtenäinen päämäärä

Tiimillä on oltava selkeä ja yhtenäinen päämäärä. Tärkeintä päämäärässä on se, että se tulee tiimin sisältä, eikä esimerkiksi organisaatiotasolta. Tietysti sen täytyy palvella myös organisaation tavoitetta, mutta sitoutuminen syntyy omistajuudesta eli tiimin päämäärän määrittelystä. Päämäärän on myös oltava selkeä ja kirkas jokaiselle tiimin jäsenelle, jotta jokainen pelaa samaa peliä. Kaiken kruununa päämäärän on oltava elintärkeä tiimille.

Yhteiset suoritustavoitteet

Päämäärä on pilkottava sopivan kokoisiksi suoritustavoitteiksi. Näidenkin on muodostuttava tiimin sisällä, koska silloin luodaan syntyy omistajuus. Hyvät tavoitteet ovat mitattavia ja innostavia, sekä tietysti konkreettisia. Näitä on syytä jumpata tiimin kanssa usein, koska vain näiden avulla tiedetään, että edetäänkö kohti päämäärää ja ajatellaanko tavoitteista edes samalla tavalla.

Yhteinen toimintamalli

Tiimi tarvitsee yhteiset pelisäännöt ja toimintamallin. Yhteisen toiminnan on johdettava tavoitteiden saavuttamiseen ja lopulta päämäärään asti. Esimerkiksi säännölliset tapaamiset tiimin kanssa, tietynlainen tapa toimia arjessa ja viestintäkanavien määrittely. Toimintamallia on myös syytä muuttaa, jos tilanne sitä vaatii. Kyse on siitä, että mitä siellä arjen keskellä oikeasti tapahtuu.

Yhteisvastuu

Lopuksi, onko tiimi vastuussa kaikesta ylläolevasta? Onko vastuu kaikille selvä? Tiimi joko nousee tai kaatuu yhtenä yksikkönä. Ei ole yksilöpelaajia, koska on joukkue, joka pelaa yksilöiden vahvuuksilla kohti yhteistä päämäärää. Hauskaa tässä tiimin määritelmässä on se, että missään ei nimetty johtajaa. Siitä voi olla hyötyä, mutta se ei ole välttämättömyys. Tiimi on vastuussa, ei johtaja.

Kaikista tärkeimpänä on kuitenkin muistettava, että tiimit ovat keino, eivät päämäärä. Vaikka kuinka tekisi mieli murtaa vanhat rakenteet ja siirtyä täysin tiimityöskentelytapoihin, teidän on kuitenkin kysyttävä itseltänne että miksi? Miksi me tarvitsemme tiimejä? Jos löydät vastauksen kysymykseen miksi, niin silloin sinulla on avaimet huipputuloksiin.

Katzenbach ja Smith ovat kirjoittaneet kirjan “Tiimit ja tuloksekas yritys”. Vaikka kirja on edellisen vuosituhannen puolelta, se sisältää edelleen ajankohtaista ja timanttista asiaa tiimitoiminnasta ja tuloksista.

 

Henry Vesin

 

Kirjoittaja Henry Vesin on yrittäjyyden kynnykseltä ponnistanut nuori tarinankertoja. Sydäntä lähellä heti keuhkoista seuraavana ovat valmentaminen, sisällöntuotanto ja tarinankerronta.