Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Tutkimus: Merkittävimmät yrityksen arvoa nostavat tekijät yrityskaupassa

merkittävimmät yrityksen arvoa nostavat tekijät liiketoiminnassa

Asiakkaidemme mieliä myllertää usein kysymys, miten yrityksen arvoa voisi käytännössä kasvattaa. Tässä kirjoituksessa kerron siihen käytännön vinkkejä laatimamme tuoreen tutkimuksen pohjalta.

Toteutimme laajan, yli 35 vastaajaa ja 7 syvähaastattelua käsittävän tutkimuksen: Ostajan intressit yrityskaupassa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat aktiivisesti yritysostoja tehneet yritysjohtajat, pääomasijoittajat sekä yritysostojen asiantuntijat ja neuvonantajat. Tutkimuksen johtopäätöksinä muodostui kokonaisuus merkittäviä yrityksen arvoon ja ostohalukkuuteen vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia tekijöitä.

Neljä merkittävintä yrityksen arvoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä olivat (yli 90 % vastaajista kokee vaikuttavan yhtiön arvoon positiivisesti):

1. Myyjä sitoutuu yrityksen toimintaan yrityskaupan jälkeen

Myyjän sitoutuminen yrityksen toimintaan myös yrityskaupan jälkeen on tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Myyjän tärkein tehtävä kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen on toimia tiedonvälittäjänä ja muutosapurina uudelle omistajalle. Tämä liittyy kiinteästi myös ostajan ja myyjän välille muodostuvaan toimivaan henkilösuhteeseen, joka kasvattaa yrityksen arvoa yrityskaupassa (72 % vastaajista pitää tärkeänä).

2. Yrityksellä on uskottava ja kiinnostava tarina

Yhtiön uskottava ja kiinnostava tarina kulminoi yrityksen kiinnostavuuden ostajan silmissä. Yrityksellä on oltava ytimekäs ja uskottava tarina, syy olemassaololle. Mitä teemme? Miksi teemme? Kenelle teemme? Uskottava ja kiinnostava tarina liittyy olennaisesti myös yrityksen myymisen perustelemiseen. Ostaja kysyy poikkeuksetta, miksi myyjä haluaa myydä yrityksensä. Kun tähän kysymykseen löytyy uskottava ja kiinnostava selitys, kasvaa yrityksen arvo vastaajista 95 prosentin mielestä.

3. Yrityksen liiketoiminta on ennustettavaa ja toistuvaa

Jopa 94 % vastanneista on sitä mieltä, että yhtiön arvo nousee, jos merkittävä osa yhtiön liiketoiminnasta koostuu ennustettavasta ja toistuvasta laskutuksesta. Ostajat siis arvostavat ansaintalogiikan selkeyttä. Toistuva myynti ja jatkuvat sopimukset luovat ostajalle positiivisen signaalin: asiat on tehty yrityksessä oikein, kun tulevaisuus perustuu esimerkiksi ennustettaville sopimuksille.

4. Yritys on saanut viime aikoina uusia asiakkaita

Ostaja on luonnollisesti kiinnostunut yrityksen tulevaisuudennäkymistä. Viime aikoina saadut uudet asiakkaat ovat mannaa ostajan korville. Uudet asiakkaat vahvistavat käsitystä siitä, että yrityksen toiminta ei ole ollut pelkästään historiassa menestyksekästä, vaan se on sitä myös tänään ja tulevaisuudessa. Mikäli yrityksellä on suunnitelma uudesta tuotteesta tai palvelusta, kannattaa sekin tuoda ostajan tietoisuuteen. Vastaajista 91 % kokee yrityksen arvon kasvavan, mikäli yrityksellä on potentiaalisia uusia tuotteita tai palveluita markkinoille.

Mikäli haluat tutustua aiheeseen tarkemmin, lataa tutkimus alta tai ota meihin yhteyttä.

Lataa tutkimus tästä.