Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityksen perustamisen sudenkuopat – yritysidea ja liiketoimintasuunnitelma

Working Hard

Aikaisemmassa blogissani kirjoitin miten vahva ammattitaito ja halu kehittyä hyväksi omassa työssään ovat yrityksen perustamisen ensimmäinen tukipilari. Tässä kirjoituksessani kerron ajatuksiani yritysidean ja liiketoimintasuunnitelman tärkeydestä.

Yhteinen tahtotila on ykkösjuttu

Yrityksen johtaminen ja tulevaisuuteen luotsaaminen on helpompaa, kun yrityksen perustajilla ja johtohenkilöillä on selvä näkemys yrityksen tulevaisuuden tahtotilasta. Yllättävän monta kertaa on tullut arvonmääritystilanteessa ilmi, että omistajatahoilla on aivan erilaiset suunnitelmat ja tavoitteet, eivätkä ne kaikki välttämättä ole edes yrityksen saati omistajien parhaaksi.

Sen vuoksi sinun kannattaa istua alas ja miettiä miksi yritystä olet perustamassa, perustatko sen yksin vai jonkun toisen kanssa ja mikä on teidän yhteinen tahtotila. Myös yrityksen tulevaisuuden suunnittelun jatkoksi kannattaa hahmotella yritystoiminnan siirtäminen toiselle taholle eli tehdä jo perustamisvaiheessa selvä luopumissuunnitelma. Jatkajaa ei välttämättä löydy lähipiiristä eikä se ole aina tarkoituksenmukaistakaan, joten yrityksen tulevaisuuden suunnitteluun kuuluu myös ajatukset yrityksestä luopumisesta. Nykyajan yrittäjien tahtotilana onkin jo perustamisvaiheessa päättää miten monta vuotta he itse pyörittävät yritystään ja missä vaiheessa yrityksellä tehdään oikeasti rahaa, eikä se hetki välttämättä ole enää eläkeiän lähestyessä.

Liikeidea yrityksen toiminta-ajatuksena

Liikeideaa suunniteltaessa sinun kannattaa pohtia vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä palveluita / tuotteita aion myydä ja ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitani?
  2. Kuinka erotun kilpailijoista ja miten tavoitan asiakkaani?
  3. Mihin hintaan saan palveluni / tuotteeni myytyä ja pystynkö tuottamaan ne kannattavasti?

Yritysideasi ei tarvitse olla pyörän keksimistä uudelleen, mutta mm. lisäpalveluilla voit tarjota laajempaa kokonaisuutta kuin markkinoilla toimiva kilpailijasi. Esimerkiksi rakennusalanliike voi tarjota lisäksi lvi- ja sisustussuunnittelua ja teetättää nämä alihankkijoilla. Kaikkea ei tarvitse siis osata itse, mutta asiakkaalle pitää kyetä tarjoamaan laajempia kokonaisuuksia kuin mitä kilpailijoilla on tarjota, jotta erotut positiivisella tavalla markkinoilla. Sen vuoksi verkostoituminen on avainsana ja tae laajempien palvelukokonaisuuksien hallintaan. Muistathan myös analysoida toimialasi ja toiminta-alueesi kilpailuympäristö ja laskea taloudelliset resurssit, jotta saat toiminnastasi kannattavaa ja pääomasi riittää yrityksen pyörittämiseen.

Yrityksen käsikirja – liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmassa on liikeidean lisäksi punnittu sinun omia vahvuuksiasi yrittäjänä ja osaamisesi kehityskohteita, tuotteittesi ja palveluittesi kilpailuetua, hintatasoa ja imagoa, asiakkaittesi tarvittavaa määrää ja ostokäyttäytymistä ja yleistä alasi markkinatilannetta. Lisäksi sinun pitää päättää käytännön järjestelyt toiminnan aloittamiseksi, hankkia toimitilat ja työvälineet, valita mahdolliset työntekijät ja laatia markkinointisuunnitelmat sekä hommata alkurahoitus toiminnan käynnistämiseen rahoituslaskelmineen. Sinun pitää laskelmien avulla pystyä todistamaan mahdollisille toimintasi rahoittajille, että olet itse valmis panostamaan rahallisesti yritykseesi ja sinulla on selvä suunnitelma toiminnan saattamisesta kannattavaksi.

Kannattavuuslaskelmassa otat kantaa aiheutuvien kulujen määrästä ja arvioit tarvittavaa minimimyyntituloa ja tiedostat toimintasi kriittiset pisteet. Laskelmien laatimiseen on saatavissa apua asiantuntijoilta, joten sinun kannattaa hankkia taloushallinnon yhteistyökumppaniksi yritys, joka tuntee toimialasi ja kykenee tarjoamaan laajempaa palvelutasoa sähköisine työvälineineen. Hyvästä asiantuntijasta saat itsellesi sparraajan, joka haastaa sinut aina vaan parempiin suorituksiin ja varmistaa osaamisellaan yrityksesi menestymisen.

Muistathan, että liiketoimintasuunnitelmaa tulee myös aika ajoin päivittää ja kehittää nykyistä toimintaa vastaavaksi tulevaisuuteen tähdäten – se on sinun työkalusi, jonka avulla pysyt yrityksesi tilasta ajan tasalla.

Olemme koonneet yrittäjän avuksi yritysmyynnin checklistin, jonka avulla jo perustamisvaiheessa ja matkan varrella saat hoidettua yrityksesi asiat oikealla tavalla kuntoon, jolloin luopuminen yrityksestä voi tapahtua milloin vain oikean ostajaehdokkaan ilmaantuessa.

Lataa yritysmyynnin checklist

Kirjoittaja Lea Sinivaara