Uutiset

Palaa uutisiin

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien uusi ennakkomenettely 1.11.2017 alkaen

Ennakon täydennysmaksusta luovuttiin. Ennakon täydennysmaksua oli mahdollista maksaa viimeisen kerran 31.10.2017.

Ennakon täydennysmaksu korvattiin lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Lisäennakkoa on haettava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita verovuoden päättymisen jälkeen.

Yhteisön ja yhteisetuuden on tehtävä ennakkoa ja lisäennakkoa koskeva hakemus sähköisesti. Hakemuksen voi tehdä joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi -palveluiden kautta.

Ennakon määräämisen ja muuttamisen määräajat pitenevät ja ennakot luetaan verovuoden verotuksessa hyväksi sen mukaisina kuin ne on määrätty.

Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä korottomasti.

Määräajat ovat nyt pidemmät ennakkoveron määräämiseen, muutokseen ja poistoon, joten voit vaatia muutoksia ennakoihin verotuksen päättymiseen saakka. Verovuoden aikana voit hakea ennakkoveroa, sen korotusta, alentamista tai poistoa. Verovuoden päättymisen jälkeen voit hakea ennakkoveron alentamista tai poistoa tai täydentää ennakkoperintää hakemalla lisäennakkoa. 

Verovuoden aikana maksettavan ennakon eräpäivä on kuukauden 23. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Verovuoden jälkeen maksettavan ennakon eräpäivä on viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä kun ennakko on määrätty.

Ennakoiden maksaminen on korotonta, jos ennakon eräpäivä on verovuoden tai sitä seuraavan kuukauden aikana ja maksat ennakon viimeistään eräpäivänä.

Lisätieto verohallinnon nettisivuilta – https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia_201/uusi-ennakkomenettely/