Uutiset

Palaa uutisiin

Tulorekisteri – kansallinen sähköinen tietokanta käyttöön 1.1.2019

Tulorekisteri, eli kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille, otetaan käyttöön 1.1.2019. Sen tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä.

Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteri korvaa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Tästä tiedotteesta löydät tärkeimmät faktat tulorekisteristä. Järjestimme aiheesta myös webinaarin, jonka tallenne on ladattavissa verkkosivuillamme: www.tietoakseli.fi/webinaarit.

Miten tulorekisteri otetaan käyttöön?

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuoden 2019 palkoista ei enää tehdä vuosi-ilmoituksia verottajalle, eläkevakuutusyhtiöön tai työttömyysvakuutusrahastoon.

Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tapaturmavakuutuksen osalta vuosi-ilmoitus jää pois vuonna 2020. Myöhemmin tulee mukaan myös muita tahoja.

Ketkä tulorekisteriä käyttävät?

Palkkatietojen tuottajia vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.

Tietoa tulorekisteriin tuottaa joko tiedon tuottaja itse tai hänen valtuuttamansa tahot, esimerkiksi tilitoimistot tai muut kumppanit, joille taloushallintoa on ulkoistettu.

Miten tulorekisterin tietoja säilytetään ja tietoturvasta huolehditaan?

Tulorekisterin tiedot säilytetään ja niitä käsitellään niin sanotussa korotetun tietoturvatason ympäristössä. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo eri osapuolille uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädännön perusteella.

Miten TietoAkseli valmistautuu käyttöönottoon ja palkkatietojen ilmoittamiseen?

TietoAkseli hoitaa palkanlaskenta-asiakkaidensa puolesta käyttöönottoon liittyvät valmistelut. Palkanlaskenta myös ilmoittaa tarvittavat palkkatiedot suoraan tulorekisteriin ensi vuoden alusta alkaen.

TietoAkseli palveluntarjoajana:

  • varmistaa yhteistyössä ohjelmistotuottajien kanssa, että tulorekisteri on käyttökunnossa 1.2019 TietoAkselin käyttämissä palkanlaskentajärjestelmissä
  • hoitaa tekniset varmenteet kuntoon
  • tekee palkkalajien kohdistuksen palkkakoodistoon
  • tekee asiakkailleen hyväksyttäväksi Suomi.fi- tai KATSO-valtuuden tulorekisterin osalta (tarvittava valtuus riippuu asiakkaan yhtiömuodosta)
  • ilmoittaa 1.1.2019 alkaen tarvittavat tiedot tulorekisteriin.

TietoAkselin palkanlaskenta-asiakas:

  • Hyväksyy ajoissa TietoAkselin tekemän Suomi.fi- tai KATSO-valtuuspyynnön tulorekisterin osalta (tarvittava valtuus riippuu asiakkaan yhtiömuodosta). Asiakas saa TietoAkselilta erikseen tiedon, kun valtuutuspyyntö on hyväksyttävissä.

Ellei yrityksen palkanlaskentaa ole ulkoistettu TietoAkselille, suosittelemme huolehtimaan seuraavista asioista:

Teidän kannattaa varmistaa

  • palkanlaskentaohjelmanne toimittajalta, onko palkanlaskentajärjestelmään tulossa tietojen ilmoitusmahdollisuus tulorekisteriin
  • huolehtiiko ohjelmistotoimittaja palkkalajien kohdistuksesta palkkakoodistoon vai onko se teidän itsenne tehtävä. Vaikka ohjelmistotoimittaja huolehtisi tästä, kohdistukset on syytä käydä läpi ja tarkistaa niiden oikeellisuus
  • fi-valtuuksien tai KATSO-valtuuksien tilanne, jotta ilmoittaminen tulorekisteriin onnistuu vuoden vaihteen jälkeen

TietoAkseli auttaa tulorekisteriasioissa

Voitte olla meihin yhteydessä tulorekisteriin liittyvissä kysymyksissä numerossa 010 3472 800, sähköpostilla osoitteessa info@tietoakseli.fi tai jättämällä yhteydenottopyynnön

Ota yhteyttä