Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkselin tiedote 4/2014: Rakennusalan uudet tiedonantovelvollisuudet

Rakennusalalle tulee voimaan uusia tiedonantovelvollisuuksia 1.7.2014 alkaen. Tärkeää on huomata, että velvollisuudet voivat koskea myös yrityksiä, jotka eivät itse toimi rakennusalalla. Joudut osalliseksi ilmoitusvelvollisuutta toimiessasi päätoteuttajana, urakoitsijana tai ostajana/tilaajana. Ilmoitusvelvollisuuden laajuus riippuu roolistasi. Myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet antavat ilmoituksen ennen rakennuslupamenettelyn edellyttämää rakennuksen loppukatselmusta.

Uusia tiedonantovelvollisuuksia on kaksi: työntekijätietojen kuukausittainen ilmoittaminen ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittaminen. Tiedonantovelvollisuudet ovat täysin erillään toisistaan.

Useissa tilanteissa yritykselle muodostuu tiedonantovelvollisuus vain toisesta. Molempien velvollisuuksien ilmoitusvelvollisuus eli tiedonkeruu alkaa 1.7.2014 ja ensimmäiset kuukausi-ilmoitukset on annettava 5.9.2014. Kuukausi-ilmoitukset on aina annettava sähköisesti.

Työntekijätietojen kuukausittainen ilmoittaminen

Urakan päätoteuttaja on työturvallisuuslain perusteella velvollinen pitämään ajantasaista henkilölistaa työmaan työntekijöistä. Rakennustyömailla on täytynyt pitää henkilöluetteloa jo vuodesta 2006. Uudistuksen  myötä henkilöluettelon tiedot tulee toimittaa Verohallintoon 1.7.2014 alkaen.  Tiedot toimittaa yhteisellä työmaalla toimiva päätoteuttaja kaikkien urakkaan osallistuneiden osalta. Ilmoituksen toimitusvelvollisuus koskee yli 15 000 euron arvoisia urakoita.

Urakkatietojen kuukausittainen ilmoittaminen

1.7.2014 alkaen kaikista rakentamispalveluiden tilauksista, jotka ylittävät 15 000 euroa, tulee antaa tiedot Verohallinnolle. Ilmoituksen antaa kunkin tilauksen tehnyt yritys. Urakan arvoa ei arvioida kokonaisuutena, kaikki sopimukset kaikilta toimijoilta huomioiden, vaan yksittäisten sopimusten tasolla.

Lisätiedot

Lisätietoja aiheesta löytyy Verohallinnon sivuilta www.vero.fi/rakentamisilmoitukset sekä verottajan palvelunumerosta 020 697 070.

Palvelemme mielellämme ilmoituksiin liittyvissä kysymyksissä ja ilmoitusten antamisessa! Ota ajoissa yhteyttä niin kartoitetaan sinua koskevat raportointivelvollisuudet ja miten voimme sinua niiden hoitamisessa palvella.