Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkselille FINCSC- sertifikaatti

TietoAkseli Oy:lle on myönnetty 01.12.2016 lukien FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti (Finnish Cyber Security Certificate), joka on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Järjestelmän käytöllä varmistutaan organisaatioiden kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä taataan toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneille ja asiakkaille.

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti osoittaa osaltamme, että ylläpidämme liiketoiminnan
jatkuvuuden varmistavaa turvallisuuden tasoa. Lisätietoja FINCSC- sertifikaatista osoitteesta www.fincsc.fi