Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkseli Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Akselin Perheyritysten liiton valtuuskuntaan

 

TietoAkseli Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Akselin on kutsuttu Perheyritysten liiton valtuuskuntaan.

TietoAkseli Yhtiöt Oy hyväksyttiin kesäkuussa 2017 Perheyritysten Liiton jäseneksi. Perheyritysten Liitto ry edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä sekä vastuullista, kasvollista omistajuutta erityisenä tavoitteena yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 

Perheyritysvaltuuskunta on luonteeltaan neuvotteleva elin, joka kokoaa yhteen muun muassa eri elinkeinoelämän järjestöissä toimivia perheyrittäjiä. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on viisi vuotta.

Perheyritysvaltuuskunnan tehtävänä on tehdä PL:n asiaa tunnetuksi ja edistää PL:n tavoitteita elinkeinoelämän muissa järjestöissä/yhteistyössä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Perheyritysten liiton hallitus voi tuoda valtuuskuntaan keskusteltavaksi PL:n merkittäviä asioita ja linjauksia. Valtuuskunnalla on keskeinen rooli yhteisen tahtotilan syntymisessä.

 

Mikko Akselin - TietoAkseli
Mikko Akselin