Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkseli vastaa kasvuun uudella liiketoiminta-alueella ja toimenkuvamuutoksilla

Olemme vaivihkaa, mutta suunnitelmallisesti kasvaneet Suomen kymmenen suurimman tilitoimiston joukkoon. Menestysreseptinä on ollut taloudellisen neuvonannon, talous- ja palkkahallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntijuuden keskitetty kokonaisuus.

Suomalaisten pk-yritysten johdon ja omistajien liiketoimintaosaamisen vahvistuminen on viime vuosina kasvattanut tuntuvasti yrityksemme asiantuntijapalveluiden kysyntää. Alan digitalisoituminen on vauhdittanut tätä kehitystä. Perustehtävien automatisoituessa taloushallinnon asiantuntijoidemme aikaa on vapautunut enemmän konsultointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Vastataksemme nopeasti kasvavaan kysyntään järjestämme liiketoiminta-alueitamme uudelleen. Haluamme varmistaa asiantuntijapalveluiden matalan kynnyksen lähestyttävyyden myös jatkossa liiketoiminnan kasvaessa.

– Perinteisen ydinliiketoimintamme talous- ja palkkahallinnon palveluiden rinnalla vahvistuneet taloudellisen neuvonannon, kuten talousjohtamisen, verotuksen ja yritys- ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntijapalvelut ovat tuoneet merkittävän osan liikevaihtomme kasvusta, kertoo varatoimitusjohtaja Samuel Akselin.

Juuri taloushallinnon, tilintarkastuksen, rahoitusalan sekä talousjohdon ammattilaisten kokoaminen yhteen saman katon alle on osoittautunut asiakkaidemme kiittämäksi liiketoiminnan menestysreseptiksi.

– Olemme toimialamme edelläkävijä ja etuoikeutettuja, kun saamme työskennellä monipuolisen osaajajoukon kanssa omassa organisaatiossamme. Aiomme edelleen vahvistaa tätä kehitystä ja muodostaa uuden asiantuntijapalveluiden liiketoimintakokonaisuuden, kertoo toukokuun alussa uuden palvelualueen johtajaksi nimitetty, aiemmin myynnistä ja markkinoinnista vastannut KTM Antti Liimatainen. Antti vastaa edelleen myös konsernin tytäryhtiön, yrityskauppoihin erikoistuneen Vinanssi Corporate Financen liiketoiminnasta.

TietoAkselin uudeksi myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty TietoAkselin osakas Harri Kanerva. Harri on tehnyt pitkän uran taloushallinnon sekä asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen parissa muun muassa vuonna 2016  Visman omistukseen siirtyneen ValueFrame Oy:n toimitusjohtajana. Hän toimii TietoAkselin myyntitiimin esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä.

TietoAkselin osakas ja aiemmin liiketoimintajohtajana työskennellyt Aki Vesin puolestaan siirtyy TietoAkselin talousjohtajaksi niin ikään toukokuun alusta. Aki vastaa jatkossa TietoAkselin sisäisestä taloushallinnosta ja raportoinnin kehittämisestä.

Toimimme tällä hetkellä kahdeksalla paikkakunnalla ja työllistämme jo yli 115 henkilöä. Määrään odotetaan kasvavan edelleen reippaasti kuluvana vuonna.

– Rekrytoimme edelleen asiantuntijoita. Vuoden loppuun mennessä tarvitsemme arviolta kaksikymmentä uutta tekijää. Olemme olleet aktiivisia myös yritysostoissa ja katselemme edelleen avoimin silmin kiinnostavia mahdollisuuksia tukemaan liiketoimintamme eri osa-alueita, varatoimitusjohtaja Samuel Akselin toteaa.

 

TietoAkseli Yhtiöt -konserni

UHY TietoAkseli on taloushallinnon ja johtamisen asiantuntijapalveluihin erikoistunut tilitoimisto. Yritys on Suomen Taloushallintoliitto ry:n hyväksymä ja valvoma auktorisoitu tilitoimisto, jonka käytössä on sertifioitu SFS-EN-ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä.

TietoAkseli Yhtiöt on myös suomalainen perheyritys ja Perheyritysten liiton jäsen, sekä osa maailmanlaajuista UHY-verkostoa. UHY:n itsenäiset jäsentoimistot tarjoavat johdon konsultoinnin ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja lähes 100 maassa.

TietoAkseli Yhtiöt -konserniin kuuluvat UHY TietoAkselin lisäksi yritysjärjestelyjen asiantuntijana toimiva tytäryhtiö Vinanssi Corporate Finance sekä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen palveluihin keskittynyt Odeco.

TietoAkseli Yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä, Pieksämäellä, Ikaalisissa ja Ruovedellä.

 

Lisätietoja antaa:

Samuel Akselin - TietoAkseli

Samuel Akselin
varatoimitusjohtaja
010 3472 874
samuel.akselin@tietoakseli.fi