Uutiset

Palaa uutisiin

Tero Anttila on nimitetty tekniseksi johtajaksi

KTM Tero Anttila on nimitetty tekniseksi johtajaksi (CTO). Teron vastuualueeseen kuuluu toimia TietoAkseli Yhtiöt -konserniin kuuluvien tilitoimistopalveluita tuottavien yritysten teknisenä johtajana. Tekninen johtaja vastaa yhtiön tietojärjestelmien toimivuudesta. Hänen tehtävänään on kehittää ja organisoida yhtiön tietojärjestelmiä ja niiden käyttöä siten, että ne palvelevat käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti.

Roolissaan hän vastaa myös yhtiön tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpidosta ja kehittämisestä. Tero osallistuu myös TietoAkseli Yhtiöt -konsernin omien palvelujen ja tuotteiden sekä tarvittaessa myös muiden palveluiden ja tuotteiden myyntiin ja markkinointiin.

Tero on työskennellyt TietoAkselissa sovellusasiantuntijana ja IT-asiantuntija- ja esimiestehtävissä helmikuusta 2007 lähtien sekä tietohallintopäällikkönä maaliskuusta 2009 lukien. Tero toimii myös TietoAkselin johtoryhmän jäsenenä.

Tero Anttila
Tero Anttila