Uutiset

Palaa uutisiin

Perhevapaakorvaus työnantajille

Eduskunta hyväksyi 1.4.2017 voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutoksen, joka tuo työnantajille kokonaan uuden etuuden Kelasta. Etuuden tarkoituksena on tasata naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia.

Uusi perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus työnantajalle, kun naispuolinen työntekijä jää vähintään kuukaudeksi äitiys- tai vanhempainvapaalle ja työnantaja maksaa tältä ajalta palkkaa vähintään kuukauden. Perhevapaakorvausta maksetaan vastaavin edellytyksin myös adoptioäidin työnantajalle. Perhevapaakorvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Lisäksi edellytetään, että työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Vuoden mittainen työsuhde voi täyttyä myös useammasta määräaikaisesta työsuhteesta, jos ne jatkuvat samalla työnantajalla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.

Tämän lisäksi työntekijän työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Työaikaedellytys täyttyy myös silloin, kun äiti on ennen äitiysvapaan alkamista kokoaikaisesta työ- tai virkasuhteestaan tilapäisellä vapaalla esim. hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, opintovapaa ym.

Lue lisää:
www.kela.fi/perhevapaakorvaus