Uutiset

Palaa uutisiin

Mikko Akselin nimitetty Ilmarisen asiakkaiden neuvottelukunnan jäseneksi 1.1.2017 alkaen

TietoAkseli Yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Akselin on nimitettyMikko Akselin

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakkaiden neuvottelukunnan
jäseneksi 1.1.2017 alkaen. Toimikausi on kolmivuotinen ja päättyy
31.12.2019.

Toiminnan tarkoituksena on edistää Ilmarisen ja sen asiakasyritysten
sekä Ilmarisen ja yrittäjien ja
heitä edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä. Lisäksi tarkoituksena
on molemminpuolisen informaation antaminen.

Asiakkaiden neuvottelukunta pyrkii myös myötävaikuttamaan työntekijän
eläkelain (TyEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisen vakuutus- ja
eläketurvan kehittämiseen sekä lisäämään asiakas- ja yrittäjänäkökulmaa
Ilmarisen sijoitustoiminnassa.

Lisätietoja:
http://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/hallinto-ja-organisaatio/neuvottelukunnat/#asiakkaiden-neuvottelukunta