Uutiset

Palaa uutisiin

Kyselytutkimus: Pk-yritysten digitaalinen taloushallinto yleistyy nopeasti

Pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinto sähköistyy nopeasti. Syyskuussa tekemämme verkkokyselyn perusteella noin neljä viidestä yrityksestä hyödyntää digitaalisuutta kattavasti taloushallinnossaan. Vain kolme prosenttia kyselyyn vastanneista ei käytä lainkaan sähköisiä työkaluja tai palveluja.

Muutos on ollut nopeaa. Suurin osa kyselyyn vastanneista on digitalisoinut taloushallintonsa viimeisten 2–5 vuoden aikana.

Yritykset myös vaikuttavat tyytyväisiltä digitaalisuudesta saamiinsa hyötyihin. Digitaaliset työkalut ja palvelut ovat nopeuttaneet ja tehostaneet taloushallintoa, parantaneet tiedon laatua ja helpottaneet päätöksentekoa.

Kyselyllä selvitettiin myös pk-yritysten taloushallinnon tulevia palvelutarpeita. Vastaajat kertoivat tarvitsevansa tulevaisuudessa asiantuntijapalveluja etenkin yritysjärjestelyihin, verotukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

TietoAkseli Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttivat valtakunnallisen kyselytutkimuksensa digitaalisen taloushallinnon haasteista ja mahdollisuuksista pk-yrityksissä syyskuussa 2015 yhdessä Suomen Yrittäjien, Kauppakamarin ja ohjelmistoyritys Procountorin kanssa. Siihen vastasi yhteensä 400 pk-yrityksen omistajaa tai liiketoiminnasta ja taloushallinnosta vastaavaa henkilöä.

Tulokset julkistettiin seminaarissa Jyväskylässä keskiviikkona 4. marraskuuta. Keskusteluissa esille nousi muun muassa digitaalisen taloushallinnon arvonluonti: tuottaakseen lisäarvoa yrityksille on digitaalisen taloushallinnon oltava muutakin kuin työvälineiden käyttöönottoa. Myös toimintatapojen muuttuminen ja eri tahojen saumaton yhteistyö on tärkeää. Vaikka paljon on jo tapahtunut, ei digitaalisen taloushallinnon osalta olla vielä valmiissa maailmassa.

Tutustu kyselytutkimuksen loppuraporttiin alla olevasta kuvakkeesta:

 

Raportti digitaalisen taloushallinnon tutkimuksesta