Uutiset

Palaa uutisiin

Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen 9.3.2016

Suomen Yrittäjät tiedotti tänään, että eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutoksen. Vuosilomalakiin palautetaan työntekijän omavastuu lomalla sairastamiseen.  Lisäksi vuosiloman ansaitsemista rajoitetaan perhevapaiden ajalta. 

Kun työntekijä sairastuu vuosilomallaan, hänellä on kuuden päivän omavastuu ja vasta tämän ylittävät lomalle sattuvat sairauspäivät voi pyytää siirrettäviksi.

Vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Tähän asti vuosilomaa on kertynyt työntekijälle näiden perhevapaiden ajalta täysimääräisesti.

Molemmista muutoksista voi poiketa työehtosopimuksilla. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016, joten siirto-oikeuden rajoitus on voimassa jo ensi kesän lomissa.

Lisätietoa:

Suomen Yrittäjien tiedote 9.3.2016