Talouden ja johtamisen akselilla
Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityskaupan verosuunnittelu myyjän näkökulmasta

Yrityskaupat eivät ole koskaan olleet yhtä ajankohtaisia kuin nyt. Suomen Yrittäjien kesällä 2018 julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan noin 16.000 työnantajayrityksessä suunnitellaan tai toteutetaan parhaillaan omistajanvaihdosta. Lisäksi maassamme eläköityy lähivuosina 80.000 yrittäjää, joista valtaosa aikoo myydä yrityksensä ennen eläköitymistä.

Yrityksen myynti on suurimmalle osalle yrittäjistä ainutkertainen ja tärkeä hetki elämässä. Valmistautuminen yrityskauppaan kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään vähintään 3-5 vuotta ennen suunniteltua myyntihetkeä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Yrityskauppa voidaan valmistella ja toteuttaa monin eri tavoin. Vaihtoehtoja suunnittelemalla voidaan vaikuttaa myyjän ja hänen lähipiirinsä verorasitukseen ja välttää piilevät veroriskit.

Kokonaisvaltainen veronäkökohtien huomiointi

Yrityskaupan verosuunnittelun tulee olla kokonaisvaltaista. Verojen minimoinnin ei tule olla itsetarkoitus, vaan verosuunnittelu tulee sovittaa yhteen myyjän kaupalle asettamien reunaehtojen kanssa. Ennen toteutustapojen analysointia hyvä veroasiantuntija selvittää yhtiön omistusrakenteen ja liiketoiminnan erityispiirteet. Lisäksi hän muodostaa käsityksen myyjän elämäntilanteesta, toiveista ja tarpeista, jotka muodostavat usein keskeisimmät reunaehdot verosuunnittelulle.

Kauppaan valmistumisen keskiössä on myyjän rahantarve ja halu siirtää varallisuutta perillisille. Tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa:

  • Onko työuraa jäljellä useita vuosikymmeniä vai odottaako eläköityminen kulman takana?
  • Mikä on yrittäjän työkyky ja -motivaatio?
  • Takaavatko tilitetyt YEL-maksut ja mahdollinen yksityiseläke riittävän vanhuusajan toimeentulon?

Mikäli yrittäjän rahantarve on vähäinen ja hänellä on jälkeläisiä, perintöverorasitusta voidaan keventää siirtämällä yritysomistusta lapsille ennen yrityskauppaa. Tällöin perillisten ei tarvitse maksaa veroa omaisuudesta, josta yrittäjää verotettiin yrityskaupan yhteydessä yrityksen aiemmin maksamista veroista puhumattakaan. Muissa tilanteissa yrityskaupan verosuunnittelu keskittyy yrityskaupan toteutustapaan perintöverosuunnittelun sijaan.

Yrityskaupan verosuunnittelukeinot

Kun yrityskaupan tavoitteet ovat selvillä, verosuunnittelussa etsitään ja valitaan ne keinot, joilla tavoitteisiin päästään mahdollisimman pienellä verorasituksella. Näitä voivat olla muun muassa:

  • Osittainen sukupolvenvaihdos hyödyntäen vähäisten lahjojen verovapaussäännöstä, Verohallinnon arvonmääritysohjetta tai sukupolvenvaihdoshuojennuksia
  • Liiketoiminnan ja varallisuuden eriyttäminen jakautumista tai liiketoimintasiirtoa hyödyntäen
  • Avainhenkilöiden sitouttaminen osakeannin, optioiden tai työpanokseen perustuvien osakesarjojen avulla
  • Kauppatavan valinta liiketoiminta- ja osakekaupan, osakevaihdon ja fuusion erityispiirteet huomioiden
  • Varojenjaon verosuunnittelu huomioiden sijoitusyhtiön veroedut, osingon- ja palkanmaksun suhteen sekä yhtiön purkamisajankohtaan ja -tapaan liittyvät veronäkökohdat.

Yleispäteviä totuuksia ei ole, vaan tärkeää on löytää ne verosuunnittelukeinot, jotka sopivat parhaiten myyjän tavoitteisiin ja kaupan reunaehtoihin. Toteutustapa on lisäksi hyvä varmistaa Verohallinnolta haettavaa hyvin laadittua ja tosiasioita vastaavaa ennakkoratkaisuhakemusta vastaan ikävien yllätysten välttämiseksi. Onnistuneessa omistajanvaihdoksessa liiketoiminta jatkuu ja yritys voi hyvin viisi vuotta yritysjärjestelyn jälkeenkin.

 

Paneuduimme yrityskaupan verosuunnitteluun tarkemmin 28.11.2018 järjestetyssä webinaarissa, jonka tallenteen voit ladata itsellesi:

Lataa webinaaritallenne

 

Kirjoittaja Lauri Lähteenmaa on tilintarkastusyhtiö UHY ValueMinersin osakas ja KHT-tilintarkastaja, joka on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja verotukseen liittyviin neuvontapalveluihin.