Talouden ja johtamisen akselilla
Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Digitaalinen taloushallinto ja piilevä potentiaali

Digitaalinen taloushallinto yrityksen kehittymisen tukena

 

Pk-yritysten taloushallinto digitalisoituu vauhdilla. Erityisesti laskutuksen digitalisoiminen on jo yleistä. Potentiaalia on kuitenkin vielä paljon enempään ja hyötyjä voidaan nähdä monesta eri näkökulmasta.

Teimme kansallisen verkkokyselyn 400 pk-yritykselle viime vuoden syyskuussa. Jo 80 % vastanneista hyödyntää sähköistä osto- ja verkkolaskutusta. Työvaiheita digitalisoimalla vältetään manuaalinen näpyttelytyö, vähennetään virheiden määrää ja saadaan joustavuutta toimintaan.

Digitaalinen taloushallinto on kuitenkin paljon muutakin kuin laskutuksen automatisointia. Seuraava taulukko kertoo mitä toimintoja voitaisiin vielä digitalisoida nykyistä enemmän.

digitaaliset_palvelut1.png

 

Taloushallinnon digitalisoiminen voi tuoda laskutuksen lisäksi hyötyjä monista muistakin näkökulmista katsottuna:

Liiketoiminnan johtaminen

Digitaalisen taloushallinnon avulla yrityksen taloudellinen tieto on reaaliaikaisesti yritysjohdon käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Reaaliaikaisuus tarkoittaa sitä, että myyntilaskut ovat samalla sekunnilla raportilla, kun ne ovat lähteneet ja ostolaskut sillä silmänräpäyksellä tuloslaskelman kuluina, kun ne ovat ostoreskontrassa hyväksyttyinä. Aikaisemmin vastaavaan tasoinen raportointi oli saatavissa viikkojen kuluttua raportointikauden päättymisen jälkeen.

Sähköiset ohjelmistot mahdollistavat lisäksi jatkuvan ennustamisen ja esimerkiksi rullaavan budjetoinnin. Aikaa säästyy, kun tietoja ei tarvitse yhdistellä eri taulukoista. Reaaliaikaista ja porautuvaa raportointia hyödyntää kyselymme mukaan alle puolet (40,4 %) ja sähköistä budjetointia vain noin viidennes (21,3 %) vastanneista.

Vaikka verkkokauppa yleistyy vauhdilla, ovat sähköiseen taloushallintoon integroidut verkkokauppa (5,8 %) – ja kassajärjestelmät (6,3 %) yhä harvinaisia. Esimerkiksi sähköisen budjetoinnin ja verkkokauppaintegraation avulla saatu reaaliaikainen tieto mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen seurannan vaikkapa päivittäin. Digitaalisuuden suurin hyöty voisikin olla vaikutukset johtamiseen.

Henkilöstöhallinto ja työnantajakuva

Sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät taloushallinnon digitalisoitumisesta. Työntekijä voi esimerkiksi kirjata työtuntinsa matkapuhelimella, josta tieto siirtyy samantien esimiehelle ja palkanlaskentaan. Kyselyymme vastanneista 32,8 % hyödyntääkin sähköistä työajanseurantaa. Pankkikortti- ja luottokorttikuitit voidaan nykyisillä ohjelmilla kuvata älypuhelimella suoraan taloushallintoon, mikä nopeuttaa laskujen käsittelyä huomattavasti ja vähentää turhaa työtä. Myös palkkalaskelmat on mahdollista toimittaa verkkopankkiin nopeasti ja turvallisesti, mutta silti vasta 28 % vastanneista näin tekee. Digitaalisuus säästää aikaa ja rahaa, mutta vaikuttaa varmasti tulevaisuudessa entistä enemmän työnantajakuvaankin. Tähän puoleen yritysten kannattaa panostaa tulevaisuudessa.

Asiakastyytyväisyys ja ulkoinen imago

Entäpäs digitaalisen taloushallinnon vaikutukset asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen ulkoiseen imagoon? Tätä ei ehkä ensimmäiseksi tule ajatelleeksi, mutta silläkin voi olla merkitystä. Asiakkaat arvostavat esimerkiksi verkkolaskutusta tai sähköistä verkkomaksupalvelua, ja voivat vertailla eri toimijoita keskenään. Yhteistyökumppaneille ja rahoittajille tarjottu oikea sekä oikea-aikainen tieto tuo uskottavuutta ja lisää eri tahojen luottamusta yritystä kohtaan.

Kehitys tulee jatkumaan huikeana tulevinakin vuosina. Ehkä tulevaisuudessa järjestelmät kykenevät katsomaan paremmin tulevaisuuteen, tuottamaan sellaista tietoa, joka on nyt vain yrittäjän pään sisällä olevaa intuitiota. Sitä odotellessa hyödynnetään optimaalisesti se mikä on mahdollista hyödyntää.

Tutustu kyselytutkimuksemme loppuraporttiin, jossa käsitellään taloushallinnon digitalisoitumisen ja ulkoistamisen nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita. Lataa raportti alta:

Digitaalinen taloushallinto -tutkimusraportti

 

Suvi Vilokkinen-Määttä työskentelee viestintäpäällikkönä vastaten TietoAkselin viestinnän ja markkinoinnin toiminnoista.