Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Teija Lukkarila: Kirjanpitäjän työn rikkautena erilaiset asiakkaat ja uuden oppiminen

KLT Teija Lukkarila työskentelee asiakasvastuullisena kirjanpitäjänä TietoAkselin Oulun toimipisteessä. Hänen työhönsä kuuluu asiakasyritysten kuukausikirjanpitojen, tilinpäätösten ja raportointien lisäksi myös asiakkaiden päivittäistä henkilökohtaista neuvontaa erilaisissa taloushallinnon kysymyksissä sekä ohjelmistojen käytössä.

Teijan valmistui aikoinaan ensin markkinointipuolen merkonomiksi tajuten kuitenkin pian nauttivansa markkinoinnin sijaan enemmän numeroiden parissa työskentelystä. Näin hänen koulutuspolkunsa kulki laskentatoimen täydennyskoulutuksen kautta lopulta KLT-kirjanpitäjäksi asti. Työkokemusta hänelle on kertynyt laajasti. Onpa Teija välillä ehtinyt pyörittää omaa tilitoimistoakin, kunnes koki haluavansa keskittyä yrittämisen sijaan ydinosaamiseensa.

Kirjanpitäjä ei ole koskaan valmis – uuden oppiminen pitää mielen virkeänä

Kirjanpitäjän ammatissa säädökset ja lait muuttuvat usein. Lisäksi täytyy olla perillä ohjelmistojen ja eri toimialojen yleisestä kehityksestä, sekä tuntea myös enenevässä määrin asiakkaiden liiketoimintaa.

– Työni suola ovat erilaiset asiakkaat, toimialat ja mukava työyhteisö. Nautin, kun saan tehdä työtä numeroiden kanssa. Työni positiivinen puoli on myös se, että joka päivä oppii uutta, vielä useidenkin työvuosien jälkeen. Se tekee myös nöyräksi, Teija kertoo.

TietoAkselin vahvuutena hän pitää konsernin tarjoamaa monialaista osaamista ja tukea, joka auttaa niin asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä kuin omassakin työssä. Hän pitää myös työnantajan tarjoamasta luottamuksesta, jonka ansiosta työtä on mahdollista tehdä itsenäisesti.

– Voin itse pitkälti suunnitella oman työpäiväni ja ohjelmani huomioiden myös sen, että aina tulee yllätyksiä, eli niillekin on hyvä varata kalenterista tilaa. Työn suunnittelussa hyödynnän joustavasti etätyötä, Teija pohtii.

Taloushallinnon työ on asiakkaan kuuntelemista ja ongelmanratkaisua

Teijan työuran positiivisimmat muistot ovat jääneet tilanteista, joissa asiakkaan ongelmaan on kyetty reagoimaan nopeasti.

– Usein asiakkaan mielestä vaikealta tuntuva asia ei olekaan vaikea, kun löydämme siihen yhdessä sopivan ratkaisun. Tiedän hoitavani työni hyvin asiakkaan kertoessa voivansa keskittyä hyvillä mielin omaan tekemiseensä taloushallinnon ollessa meillä hyvässä hoidossa, Teija kiteyttää.

Nykyisin kirjanpitäjän työ ei ole vain mekaanista suorittamista. Työ on ajoittain hyvinkin kiireistä, varsinkin tilinpäätösaikaan ja ongelmanratkaisu- ja tiedonhallintataidot ovat työssä onnistumisen tae.

– Työmme on nykyisin vahvasti sidoksissa muihin sidosryhmiin. Se luo välillä ylimääräistä painetta. Hyvin suunnittelemalla työ kuitenkin sujuu ja ongelmien ratkaisu lisää myös onnistumisen tunnetta, Teija tuumii.

Talouspalveluiden työ talouden matkaoppaina

Yrityksemme haluaa olla luotettava talouden matkaopas asiakkaan kasvupolulla. Näin Teija kiteyttää ydinviestin merkitystä talouspalveluiden näkökulmasta:

  • – Tuotamme laadukasta taloushallintoa arvostaen omaa ja asiakkaamme työtä. Palvelemme asiakkaita taloushallintoon liittyvissä asioissa yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Olemme pitkäaikainen talouden kumppani ja panostamme asiakaspalveluun ja sen laatuun. Olemme nopeasti tavoitettavissa ja pyrimme vastaamaan kysymyksiin aina nopeasti, mahdollisuuksien mukaan saman päivän aikana.
  • – Pystymme palvelemaan asiakasta vaativissa asioissa yrityksen eri vaiheissa. Tarvittaessa talostamme löytyy paljon erityisasiantuntemusta, jota taloushallintoasiakkaamme voi hyödyntää joustavasti mm. verotuksen, yritysjärjestelyiden, yhtiöoikeuden ja talousjohtamisen kysymyksissä.
  • – Opastamme asiakkaitamme ohjelmistojen käytössä, jotta asiakas ei jää ongelmatilanteiden kanssa yksin, saisi sähköisestä taloushallinnosta maksimaalisen hyödyn sekä voisi keskittyä täysillä omaan liiketoimintaansa.

Tulevaisuuden kirjanpitäjät kehittyvät asiakkaan mukana

Teijan mielestä kirjanpitäjän työssä pärjäävät tulevaisuudessa positiivisen elämänasenteen omaavat, motivoituneet tekijät, jotka ymmärtävät jatkuvan osaamisen kehittämisen merkityksen ja moninaiset tavat sen toteuttamiseen.

Talousosaamisen rinnalla on oltava myös liiketoimintaosaamista ja asiakaspalvelutaitoja, jotta asiakkaan tarpeita ymmärretään ja niihin löydetään sopivia ratkaisuja.

– Kirjanpitäjä ei ole koskaan työssään valmis. Osaaminen ei kehity enää vain kursseja ja tutkintoja suorittamalla, vaan sitä täytyy kehittää työn ohella jatkuvasti. Erilaiset asiakaspalvelutilanteet opettavat ymmärtämään asiakasta ja hänen bisnestään enemmän kuin kurssikirjat. Substanssiosaamista voi puolestaan kehittää myös esimerkiksi kätevillä verkkokoulutuksilla, Teija pohtii.