Talouden ja johtamisen akselilla
Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

KHT Lauri Lähteenmaa: Asiantuntija tukee yrittäjää isoissa muutoksissa

Lauri Lähteenmaa, KTM, KHT, toimii TietoAkseli Yhtiöihin kuuluvan tilintarkastusyhtiö UHY ValueMinersin osakkaana ja KHT-tilintarkastajana. PK-yritysten tilintarkastusten lisäksi Laurin työnkuva muodostuu vaativista verotuksen, yritysjärjestelyiden ja sukupolvenvaihdosten neuvonantotehtävistä konserniyhtiöidemme Vinanssi Corporate Financen, ValueMinersin ja TietoAkselin asiakkaille.

– Päiväni ovat hyvin erilaisia. Pidän työskentelystä erilaisten yrittäjien ja yritysten kanssa. Asiantuntijatöissä tehtäväni on toimia yrittäjän läheisenä kumppanina suunnittelemassa ja viemässä isoja muutoksia eteenpäin, Lauri kiteyttää.

Tilintarkastajan työ on paljon muutakin kuin tarkastamista

Asiantuntijatöiden määrä suhteessa tilintarkastuksiin on kasvanut vuosien varrella. Yritysten taloudellisen neuvonannon tarpeet vaihtelevat laidasta laitaan. Yhtiörakenteeseen liittyvä suunnittelu ja veroneuvonta pitää aina sisällään yrittäjien elämäntilanteen ja liiketoiminnan tarpeiden kartoittamisen.

– Keskustelen usein yrittäjien kanssa omistajanvaihdoksesta, joka tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Miten se kannattaa suunnitella perheen, liiketoiminnan ja verotuksen reunaehdot huomioiden. Verotuksen puolella mietimme sopivia tulo- ja henkilöverotuksen ratkaisuja ja haemme tarvittaessa Verohallinnolta ennakkoratkaisuja. Jos mennään vain verot edellä, tulee harvoin hyvää, Lauri toteaa.

Yrityskaupoissa Lauri toimii ostajan tai myyjän taloudellisena neuvonantaja. Taloudellinen neuvonanto pitää sisällään muun muassa osakekannan arvonmäärityksiä, kauppa-asiakirjojen arviointia taloudellisesta näkökulmasta sekä due diligence -selvityksiä. Due Diligence -selvitysten avulla pyritään tunnistamaan ostokohteen henkilöstöön, veroihin ja talouteen liittyvät riskit, varmistumaan yhtiön lukujen paikkansapitävyydestä sekä siitä, että yritys vastaa myyjän antamaa kuvaa.

– Yrityskaupassa on kyse aina käytetyn tavaran kaupasta, jolloin ostajan tulee olla huolellinen, Lauri tiivistää.

Mitä konkreettista hyötyä asiakas saa talouden asiantuntijalta?

Tilintarkastustyö on pitkälti ennaltaehkäisevää palvelua. Erilaisten liiketoimintajärjestelyjen tekemisessä asiakas saa puolestaan apua muun muassa kokonaisuuden hahmottamiseen ja erilaisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen, joita omistajien välille usein syntyy.

– Hiljattain autoin pitkäaikaista asiakastani omistusjärjestelyn ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn tekemisessä. Lähdimme ratkomaan osakkaiden välille kehittynyttä pattitilannetta, joka lopulta onnistuttiin ratkaisemaan kaikkien omistajien tahdon mukaisesti, Lauri selittää.

Veropuolella asiakkaan saamat hyödyt ovat usein kaikkein konkreettisimpia. Rahallista säästöä jokainen yrittäjä taatusti arvostaa.

– Erään kommandiittiyhtiön tilintarkastuksessa huomasin, että aviopuolisot olivat muuttaneet tilikauden aikana yhtiösopimusta tarkoituksena keventää elinkeinotulon ansiotuloverorasitusta. Yrittäjät eivät tienneet, että muutoksesta aiheutuu merkittävät lahjaveroseuraamukset vastuunalaiseksi yhtiömieheksi tulleelle puolisolle. Onneksi verovuosi ei ollut päättynyt, ja ehdimme tekemään asiakirjat, joilla lahjaverot pienenivät 15.000 eurosta 850 euroon, hän jatkaa.

Mitä tilintarkastaja ja taloushallinnon asiantuntija tekee tulevaisuudessa?

Lauri on huomannut oman työnsä kautta tilintarkastus- ja taloushallintoalan murroksen käytännön vaikutukset.

– Rutiininomaiset tehtävät tilintarkastuksessa tai taloushallinnossa siirtyvät teknologian hoidettavaksi.  Asiantuntemus jää ihmiselle. Näin ollen tilintarkastajan ja asiantuntijan rooli tulee muuttumaan yhä konsultoivammaksi tulevaisuudessa, Lauri selittää.

Laurin mielestä hyvän asiantuntijan taitoihin kuuluu taloushallinnon, verotuksen ja yhtiöoikeuden kokonaisosaamisen lisäksi liiketoiminnan ymmärtäminen, asiakaspalvelutaidot ja uteliaisuus.

– Työ on kokonaisuuden hallintaa ja asiakkaan näkemysten oikeanlaista haastamista. Uskon, että asiakkaat arvostavat ja kaipaavat näkemystä ja kokemusta, eivät mitään joojoo-miehiä, Lauri pohtii.

Myös toimialojen ja käytäntöjen on muututtava ajan hengen mukana. Loppupeleissä kaikilla taloushallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden palveluilla on sama tavoite: auttaa yrityksiä kehittymään ja kasvattamaan arvoaan.

– Tulevaisuudessa eri toimialojen tai funktioiden välisiä siiloja on purettava, jotta yritysten kehittymistä ja arvon kasvua voidaan aidosti tukea, Lauri jatkaa.