Talouden ja johtamisen akselilla
Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityksen perustamisen sudenkuopat – yritysmuodon valinta ja mahdolliset lupa-asiat

businessman hand draws gear to success concept

”Ehdottomasti aloitan toiminimenä, ei ole liikaa byrokratiaa”, tuumasi yrittäjäksi aikova ystäväni. Jäimme kuitenkin miettimään eri yritysmuotojen erinomaisuuksia ja vastuita, jolloin ystäväni harkitsikin asiaa uudelleen ja päätti sijoittaa osakeyhtiön perustamiseen vaadittavat 2.500,00, jäihän yritykseen sijoitettu raha suoraan yrityksen käyttöön.

Ja vähän tilastotietoa: vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4.132 liikkeen- tai ammatinharjoittajaa ja 3.752 osakeyhtiötä, ei siis yhtään henkilöyhtiötä.

Toiminimi – helpoin ratkaisu?

Uusien yrittäjin kannattaa olla siis avoimin mielin ja miettiä eri yritysmuotojen vahvuudet ja heikkoudet, kumpiakin on kaikissa. Toiminimi on vaivaton perustaa jopa ilman rekisteröintiä kaupparekisteriin, mutta suosittelen sen tekemistä kuitenkin nimisuojan ja julkisen statuksen vuoksi. Jos päädyt toiminimeen, niin olet silloin koko omaisuudellasi vastuussa toiminimen toiminnasta. Toiminimessä omistaja-yrittäjä saa nostaa yrityksen varoja omaan käyttöönsä, mutta vanhan sanonnan mukaan ”Ei kannata syödä enemmän kuin tienaa”, sillä ylensyönnillä voi olla veronegatiivisia seurauksia. Toiminimi on erinomainen yhtiömuoto yrittäjälle, joka haluaa tehdä pienimuotoista yritystoimintaa eikä tarkoituksena ole kasvaa voimakkaasti lähivuosien aikana.

Kaverin kanssa henkilöyhtiö – kannattaako edes ajatella?

Henkilöyhtiöistä annettu laki muuttui vuoden 2016 alussa, jonka jälkeen henkilöyhtiö syntyy vasta rekisteröinnillä kaupparekisteriin. Myös vanhat avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tulee rekisteröidä siirtymäajan puitteissa kahden vuoden aikana. Avoimessa yhtiössä kumppanit ovat tasavertaiset, vaikka työvastuut yrityksessä olisivatkin erilaiset. Kommandiittiyhtiössä taas on äänellisiä ja äänettömiä yhtiömiehiä, joista äänelliset vastaavat yrityksen velvoitteista ja saavat myös tilikauden tuloksen omaksi tulokseen. Äänettömät yhtiömiehet saavat sovitun tuoton sijoittamalleen pääomalle. Yhtiömiessopimuksessa teidän kannattaa sopia yritystoiminnan periaatteet, jotta vältytte kiistoilta. Yrityksen tulos jaetaan teille yhtiömiehille tulo-osuuksina, jolloin verotus tapahtuu henkilökohtaisesti joko pääoma- ja/tai ansiotulona riippuen osuudestasi yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen. Samoin kuin toiminimessä, henkilöyhtiön omistajana et voi maksaa palkkaa itsellesi etkä tehdä yritystä sitovia oikeustoimia itsesi kanssa.

Suunnitteletko suuria –  perustatko suoraan osakeyhtiön?

Osakeyhtiö syntyy osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen tehtävällä rekisteröinnillä kaupparekisteriin ja maksamalla osakepääoman yrityksen omalle pankkitilille. Osakeyhtiö on ainoa yhtiömuoto, joka on oma oikeushenkilönsä eli se vastaa itse omista velvoitteistaan ja sitä myös verotetaan erikseen. Tämän vuoksi voit maksaa itsellesi palkkaa ja tehdä esim. vuokrasopimuksen yhtiösi kanssa. Osakeyhtiön voit perustaa yksin tai omistajia voi olla useampia. Jos osakkeenomistajia on useampia, niin tärkein asiakirja on silloin osakassopimus, joka kannattaa laatia jo yhtiön perustamisvaiheessa. Byrokratiaan liittyy hallituksen ja yhtiökokouksen kokousten pitäminen ja pöytäkirjojen laadinta. Kumpiakin kokouksia on pidettävä ainakin yhdet tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen. Pöytäkirjoihin on syytä kirjata myös kaikki euromääriltään suurimmat yhtiötä sitovat oikeustoimet vastuuhenkilöiden oikeusturvan vuoksi.

Tarvitsetko luvan yritystoimintaan?

Lainsäädännön mukaan yritystoiminta on Suomessa vapaata eli jokainen oikeustoimikelpoinen EU-kansalainen voi perustaa yrityksen. Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista sinun on kuitenkin syytä selvittää vaatiiko aiottu toiminta luvan tai ilmoituksen. Luvanvaraisia elinkeinotoimintoja ovat mm. kuljetusala, apteekki- ja terveysala, sähköala sekä teletoiminta. Esimerkiksi hius- ja kauneusala sekä ravintola-ala vaativat ilmoituksen kunnan terveydensuojelu-viranomaiselle. Lisäksi säännellyissä ammateissa tulee todentaa ammattipätevyys, esim. asianajajat, lääkärit, opettajat, tilintarkastajat jne.

Yrittäjyys on elämäntapa ja keino hankkia toimeentulo. Oikealla yritysmuodon valinnalla ennaltaehkäiset mahdollisia vastuukysymyksiä ja teet verosuunnittelua, joten sen miettimiseen kannattaa uhrata aikaa. Muista myös, että yritysmuodon muutos on joissakin tapauksissa mahdollista ellei peräti suositeltavaa.

Yhtiötä perustettaessa sinun kannattaa miettiä myös yritystoiminnan siirtomahdollisuuksia. Yhtiömuodoista vain osakeyhtiön voit myydä osakekaupan myötä, muissa yhtiömuodoissa ainoastaan liiketoimintakauppa on mahdollinen.

Onneksi sinun ei tarvitse itse osata ja tietää kaikkea. Valitse sen vuoksi yhteistyökumppaniksi osaava taloushallinnon asiantuntija, jolta saat parhaat ohjeet ja neuvot yritystoimintasi alkutaipaleelta alkaen. 

Tämä oli viimeinen blogini yrittämisen peruspilareihin liittyen, palataan asiaan uusin aihein ja ajatuksin.

Lea Sinivaara työskentelee TietoAkselin asiantuntijatiimissä palvelupäällikkönä.